Invest in Barcin - www.barcin.inwestycje.sam3.pl

pl
en
de
top news port mstr galp Kontakt Dokumenty
logo2
Dlaczego warto tu zainwestować

Gmina Barcin jest regionem o bogatych tradycjach przemysłowych sięgających 1860 roku. W latach 2007-2013 utworzono tutaj Pomorską Specjalną Stefę Ekonomiczną, francuska grupa Lafarge rozbudowała Cementownię Kujawy, powstał zakład produkujący produkty profesjonalnej chemii budowlanej włoskiej grupy Mapei i nowe miejsca pracy, w Zakładzie Kujawy Trzuskawica S.A. irlandzki koncern CRH wybudował stalowy silos pyłu węglowego o poj. 1040 m3 do zasilania istniejącego pieca Maertz'a, MPK sp. z o.o. z Ostrołęki nabyło działkę o pow. 2,65 ha w Wapienie w celu budowy zakładu produkcyjnego paliw alternatywnych dla cementowni, wzrósł profesjonalizm lokalnych specjalistycznych przedsiębiorstw obsługujących przemysł i powstały  nowoczesne bazy transportowe.

Władze samorządowe Gminy Barcin są gotowe zaoferować inwestorom zainteresowanym lokowaniem inwestycji na terenie miasta i gminy ulgi i zwolnienia podatkowe.

Strefa gospodarcza w Gminie Barcin obejmuje przede wszystkim tereny inwestycyjne zlokalizowane przy drodze wojewódzkiej nr 251 w sąsiedztwie Lafarge i Mapei. Do zagospodarowania pozostaje 150 ha terenów inwestycyjnych, w tym 33,51 ha w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i 126,90 ha wyróżnionych III miejscem w wojewódzkim finale konkursu „Grunt na Medal 2012”.

Od 2008 roku Gmina Barcin współdziała z Zarządem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. w Sopocie. Spółka zarządzającą strefą dysponuje wolnym terenem inwestycyjnym Barcin I o powierzchni 33,51 ha przy drodze wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław i drodze powiatowej nr 2372C. Atuty inwestowania w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej obejmują profesjonalnie zarządzany teren przemysłowy w Barcinie, system zwolnień podatkowych, szybką i życzliwą obsługę inwestora, doradztwo i wspieranie szkolnictwa zawodowego, ułatwianie kooperacji z partnerami biznesowymi oraz współpracę z regionalnym otoczeniem gospodarczym, naukowym i kulturalnym.

Miasto i Gminę Barcin wyróżnia dodatkowo kilka cech, które pozwalają pełniej odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tutejsze lokalizacje to idealne miejsce do inwestowania. W Barcinie posiadamy aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów włączonych do PSSE i usytuowanych w jej pobliżu na cel realizacji funkcji produkcyjnej, składowo-magazynowej, handlowej i usługowej, dopuszcza się realizację funkcji zieleni oraz realizację funkcji związanej z komunikacją i infrastrukturą techniczną. Region pogranicza Pałuk i Kujaw o bogatych tradycjach przemysłowych posiada korzystne położenie pomiędzy ważnymi rynkami zbytu i dobre połączenia drogowe. Dysponujemy dostępem do pełnej infrastruktury technicznej, dobrą znajomością lokalnej społeczności i środowiska biznesowego, partnerskimi kontaktami z lokalnymi przedsiębiorcami oraz pozytywnymi opiniami zagranicznych inwestorów.

W ramach promocji gospodarczej regionu Urząd Miejski współpracuje z Kujawsko-Pomorskim Centrum Obsługi Inwestora w Toruniu oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Warszawie. Najciekawsze oferty lokalizacyjne w Gminie Barcin dotyczące terenów inwestycyjnych zlokalizowanych wzdłuż dróg wojewódzkich nr 251 Kaliska – Inowrocław oraz nr 254 Wylatowo – Brzoza zamieszczone są w bazach COI i PAIiIZ. Agencja rządowa i jej regionalny partner udostępniając oferty z Barcina doceniają ich znaczenie dla województwa, podnoszą wiarygodność i gwarantują rzetelność.

W 2009 roku przyjęto Strategię Zrównoważonego Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta i Gminy Barcin na lata 2009-2020, w której założono poprawę konkurencyjności gminy oraz standardu życia mieszkańców poprzez zrównoważony rozwój oparty na optymalnym wykorzystaniu zasobów lokalnych. Misja będzie realizowana w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, które zakładają równowagę pomiędzy rozwojem gospodarczym, poszanowaniem praw przyrody i rozwojem społecznym. Poprzez wpieranie przedsiębiorczości, rozwój edukacji, turystyki i rekreacji, zapewnienie atrakcyjności zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa kulturowego gmina Barcin jako nowoczesna, zasobna i przyjazna pragnie stać się idealnym miejscem dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
psse.jpg 4e2f989febb4868d0273b8bcc44b37a4
polska2.png 584b949f40bf39544f2eb67b26d68a5b
coi toruń.jpg 83183a4d56370938d01ccee64e73b352
banerek.jpg 4bd4fbd1d7bb31ac533b3957c03d408b
Promowane
1
2