Invest in Barcin - www.barcin.inwestycje.sam3.pl

pl
en
de
top news port mstr galp Kontakt Dokumenty
logo2
Barcińska starówka
O gminie

Gmina Barcin jest jedną ze 144 gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położoną w jego południowej części na obrzeżach Powiatu Żnińskiego. Zlokalizowana jest przy trasach komunikacyjnych: Bydgoszcz – Mogilno (droga wojewódzka nr 254) oraz Inowrocław – Żnin (droga wojewódzka nr 251) i usytuowana centralnie względem dużych ośrodków województwa. Od Torunia dzieli ją 60 km (Autostrada A1), od Bydgoszczy 35 km, a od Inowrocławia 20 km. Patrząc w szerszej perspektywie położona jest 100 km od Poznania (Autostrada A2), 220 km od Gdańska (port morski) i 250 km od Warszawy. Od północy sąsiaduje z gminami Łabiszyn i Złotniki Kujawskie, od południowego wschodu z gminami Pakość i Dąbrowa, a od zachodu z gminą Żnin. Doskonałe połączenia drogowe z miastami regionu gwarantują firmy przewozowe. Najbliższym lotniskiem jest Bydgoski Port Lotniczy, a żeglugę zapewnia Śródlądowy Port Żeglugi Bydgoskiej. Od przejścia granicznego z Niemcami w Świecku-Słubicach gminę dzieli 300 km, a z Rosją w Bezledach – 328 km.

Barcin, stanowiący siedzibę władz samorządowych, jest wielofunkcyjnym ośrodkiem administracyjno-usługowym i mieszkaniowym. Położony jest niemal centralnie w stosunku do obszaru gminy. Umożliwia to łatwość komunikowania się ze wszystkimi sołectwami. Charakterystycznym dla miasta zjawiskiem jest rozbicie układu przestrzennego na dwie odmienne jednostki – stary i nowy Barcin. Ukształtowany w procesie historycznym i mający wielowiekowe tradycje stary Barcin oddzielony jest łąkami i użytkiem ekologicznym doliny rzeki Noteci od nowej części miasta. Nowy Barcin jest jednostką mieszkaniowo-usługową utworzoną na potrzeby przemysłu cementowo-wapienniczego. Wiejską sieć osadniczą gminy tworzy 20 miejscowości wchodzących w skład 15 sołectw. Cztery największe wsie – Piechcin, Barcin Wieś, Mamlicz i Krotoszyn – zamieszkuje łącznie 62% ludności wiejskiej. Tak duża koncentracja przestrzenna mieszkańców jest korzystna, ponieważ ułatwia wyposażenie wsi w infrastrukturę techniczną i zwiększa dostępność do obiektów infrastruktury społecznej.

Gminę Barcin zamieszkuje około 15.000 osób. Największym skupiskiem ludności jest Barcin, w którym żyje 7.500 osób. Drugą istotną miejscowością jest Piechcin z 2.850 mieszkańcami. We wrześniu 2015 roku w gminie pozostawało bez pracy 883 osoby. Powierzchnia całkowita gminy obejmuje obszar 12.088 ha, w tym są użytki rolne – 9209 ha (76%), lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione – 1163 ha (9,6%), jeziora i rzeka – 371 ha (3,1%), grunty zabudowane i zurbanizowane – 1029 ha (8,5%). Trzeci sektor tworzy kilkadziesiąt  organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, skupiających ludzi aktywnych i twórczych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
psse.jpg c1d05370dd54e654e7431e21f20262b8
polska2.png f67e70f9fe9117a7cbc1f9e7888259a0
coi toruń.jpg 13b7bfdb73c41a7025423c42924ecb29
banerek.jpg 088335aa08c824a1a3ad9e2a31d81024
Promowane
1
2