Invest in Barcin - www.barcin.inwestycje.sam3.pl

pl
en
de
top news port mstr galp Kontakt Dokumenty
logo2
Rynek w Barcinie widziany z budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia - fot. Grzegorz Smoliński
Unijna dotacja dla TELE-STROP-SYSTEM

Zarząd województwa rozstrzygnął konkurs dla Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych poniżej 1 mln zł Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych co najmniej 1 mln zł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Z unijnego wsparcia w łącznej kwocie 168 mln zł skorzysta 128 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród beneficjentów jest Wytwórnia Materiałów Budowlanych TELE-STROP-SYSTEM z Barcina Wsi. Firma pana Grzegorza Radzikowskiego otrzymała 465.045,00 zł dotacji na projekt „Wdrożenie do produkcji pustaka ściennego keramzytobetonowego dla budynków energooszczędnych i pasywnych” o łącznej wartości 1.144.625,70 zł.

Firma rodzinna TELE-STROP-SYSTEM istnieje od 1982 roku. Zajmuje się produkcją stropów gęstożebrowych, pustaków ściennych, bloczków fundamentowych, systemów kominowych i wentylacyjnych oraz betonu towarowego różnych klas. We wszystkich procesach produkcyjnych korzysta z najlepszych surowców spełniających wymogi PN/EN, co gwarantuje uzyskanie produktów dobrej jakości. W produkcji stropów gęstożebrowych TELE-STROP-SYSTEM posiada certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobów znakiem bezpieczeństwa, wydany przez Zakład Technologii Betonów „CEBET” z Warszawy. Firma świadczy usługi transportowe własnymi pojazdami samowyładowczymi.

Od 2011 roku Wytwórnia Materiałów Budowlanych TELE-STROP-SYSTEM z Barcina Wsi spełnia warunki programu Rzetelna Firma i posiada Certyfikat Rzetelności potwierdzający brak niespłaconych zobowiązań notowanych w Krajowym Rejestrze Długów BIG SA. W 2017 roku pan Grzegorz Radzikowski otrzymał Certyfikat Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016 gwarantujący, że jego firma spełnia najwyższe normy i wymagania określone w zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz działa zgodnie z prawem i zasadami etyki.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się