Invest in Barcin - www.barcin.inwestycje.sam3.pl

pl
en
de
top news port mstr galp Kontakt Dokumenty
logo2
Wizualizacja Miejskiego Domu Kultury w Barcinie
Unijne dotacje dla Barcina

W Dniu Solidarności i Wolności w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu uroczyście podpisano 23 umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 o całkowitej wartości 101.280.021,95 zł, w tym 71.477.402,86 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W grupie unijnych beneficjentów znalazła się Gmina Barcin, która pozyskała 1.990.346,51 zł na realizację projektu pn. „Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury”. Całkowita wartość inwestycji wynosi 8.693.630,00 zł. Projekt dotyczy adaptacji części budynku przy ul. Lotników 13 – pomieszczeń po Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i dawnej bibliotece na cele Miejskiego Domu Kultury w Barcinie. Projektowane działania obejmują między innymi rozbiórkę części budynku najbardziej wysuniętej na północ. Część północno-zachodnia będzie mieściła salę widowiskową z zapleczem, natomiast w części północnowschodniej będą zlokalizowane pomieszczenia biurowe. W ramach projektu planuje się również zagospodarowanie terenu sąsiadującego z obiektem poprzez utwardzenie terenu, budowę chodników, ukształtowanie terenu i zieleni.

W tym samym dniu Burmistrz Barcina Michał Pęziak i Skarbnik Gminy Bernadeta Chojnacka podpisali umowę o przyznaniu pomocy w wysokości 40.024,00 zł (63,63 % kosztów kwalifikowanych) na realizację operacji „Budowa Placu Street Workout w Barcinie” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Celem operacji jest poprawa standardu infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu street workout w Barcinie.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się