Invest in Barcin - www.barcin.inwestycje.sam3.pl

pl
en
de
top news port mstr galp Kontakt Dokumenty
logo2
Plakat projektu "Młodzi - wykształceni".
Załączniki:
Młodzi - wykształceni

Zapraszamy osoby młode z terenu woj. kujawsko - pomorskiego w wieku 18-29 lat, nieaktywne zawodowo (bierne zawodowo) do udziału w projekcie Młodzi - wykształceni organizowanym przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych. Projekt realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1.

Wsparcie udzielone w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Zapraszamy osoby które nie są zarejestrowane jako bezrobotne, aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu, tj. spełniają łącznie poniższe warunki:

• Nie pracują (tj. bierni zawodowo),

• Nie poszukują pracy (osoby które nie są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi lub nie

w urzędzie pracy)

• Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),

• Nie szkolą się

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:

1. Indywidualne doradztwo zawodowe wraz z Indywidualnym Planem Działania - 6 godz./osobę

2. szkolenie zawodowe do wyboru:

- prawo jazdy kat C + kwalifikacja wstępna przyśpieszona - 190 godz.

- prawo jazdy kat D + kwalifikacja wstępna przyśpieszona - 200 godz.

- kurs spawania metodą MAG 135 - zgodnie z IS w Gliwicach - 145 godz. -

- kurs spawania metodą TIG 141 - zgodnie z IS w Gliwicach - 103 godz.

3. 3 - miesięczne staże na stanowiskach pracy powiązanych z odbytym szkoleniem - wynagrodzenie -

1850 brutto/mies. (ok. 1430,00 netto)

4. pośrednictwo pracy - 4 godz./osobę

Kryteria dodatkowe uprawniające do uczestnictwa w kursie:

• Ukończone 21 lat (uczestnicy kursu kat. C, KW),

• Ukończone 23 lata (uczestnicy kursu kat. D, KW),

• Ukończone 18 lat (uczestnicy kursu spawania)

• Posiadanie prawa jazdy kat. B, od minimum dwóch lat, (kat. C, D)

• Wykształcenie co najmniej podstawowe,

• brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy lub spawacza

Zapewniamy:

• Stypendium szkoleniowe - 6,65 zł /godz. szkolenia (brutto)

• Catering (obiad , przerwa kawowa)

• Opłacamy egzaminy państwowe,

• Zwrot kosztów dojazdu

• Badania lekarskie.

• stypendium stażowe

• ubezpieczenie NNW

Zgłoszenie uczestnictwa nie jest tożsame z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.

Więcej informacji na stronie www.szkolenia.asise.pl

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się