Invest in Barcin - www.barcin.inwestycje.sam3.pl

pl
en
de
top news port mstr galp Kontakt Dokumenty
logo2
Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy

Instytutu Rozwoju i Innowacji Euro - Konsult Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie realizuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projekt pt „Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy’’ w ramach RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie: RPKP.08.02.00 Wspierane aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie: RPKP.08.02.02 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Więcej na stronie internetowej http://www.euro-konsult.pl/

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się