Invest in Barcin - www.barcin.inwestycje.sam3.pl

pl
en
de
top news port mstr galp Kontakt Dokumenty
logo2
Osiągnięcia samorządu

Władze lokalne i pracownicy samorządowi inicjowali udział Gminy Barcin w wielu akcjach społecznych, rankingach i konkursach. W latach 2004 – 2006 Gmina Barcin wzięła udział w akcji społecznej „Przejrzysta Polska”, zorganizowanej przez „Gazetę Wyborczą", Fundację Agora, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bank Światowy. Samorząd otrzymał certyfikat uczestnictwa w akcji Gazety Wyborczej. W 2005 roku w rankingu Złote gminy Rzeczpospolitej Barcin znalazł się na 70 miejscu wśród 100 najlepszych samorządów polskich. Kapituła pod przewodnictwem Jerzego Buzka brała pod uwagę atrakcyjność inwestycyjną, poziom bezrobocia, liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, fakt posiadania dokumentów programowych i strategicznych. Od 2004 roku Gmina Barcin otrzymuje certyfikat za udział w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł i wkład w tworzenie nowoczesnej propozycji profilaktyczno-edukacyjnej.

W 2007 i 2012 roku Gmina Barcin została zakwalifikowana do drugiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal” organizowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Marszałków Województw i Ministra Gospodarki. W piątej edycji konkursu na najlepszy teren inwestycyjny „Grunt na Medal 2012” Gmina Barcin zajęła trzecie miejsce w finale wojewódzkim. W 2008 roku Gmina Barcin znalazła się wśród laureatów Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich w dwa lata awansując o 150 pozycji. W latach 2008-2015 Barcin sklasyfikowany był w ścisłym gronie laureatów rankingu zajmując odpowiednio 12, 13, 5, 7, 6, trzykrotnie 4 i 3 miejsce. Burmistrz Barcina Michał Pęziak odebrał stosowne dyplomy i puchary. W latach 2011-2016 Gmina Barcin zajęła czołowe miejsca w Rankingu Energii Odnawialnej Związku Powiatów Polskich.

Gmina Barcin okazała się najlepsza wśród gmin miejsko-wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego w regionalnej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji 2008”, zorganizowanym przez Fundację Innowacji i Rozwoju z Warszawy. Celem konkursu jest promocja idei innowacji w społeczeństwie oraz w gospodarce. W 2010 roku Barcin ponownie wygrał ten konkurs i zdobył regionalny tytuł „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2010”. W 2008 roku Urząd Miejski w Barcinie otrzymał akt nadania medalu 50.lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża za szczególne zasługi w efektywnym działaniu wspierającym Ruch Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. W 2009 roku Gmina Barcin otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego „Innowacyjni – europejska nagroda regionu” w kategorii „Rynek pracy” za zrealizowany w 2006 roku projekt „Reintegracja zawodowa i społeczna w Centrum Integracji Społecznej w Barcinie”. W 2012 i 2017 roku Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przyznało Gminie Barcin tytuł Gmina na 5! Badanie jakościowe „Gmina na Piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorstw” miało na celu zbadanie poziomu obsługi potencjalnego inwestora z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej przez urzędy gmin.

2 marca 2013 roku na 25. edycji Targów Wiatr i Woda w Warszawie Burmistrz Michał Pęziak odebrał Nagrodę Przyjaznego Brzegu za 2012 rok dla Barcina nad Notecią za zbogacenie szlaku żeglarskiego na Noteci. W 2013 roku Gmina Barcin otrzymała tytuł „Odkrywca 2013” – wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego w kategorii inwestycja sprzyjająca rozwojowi turystyki za projekt „Budowa i przebudowa stanicy żeglarskiej Neptun w Barcinie”. 1 kwietnia 2014 roku Zastępca Burmistrza Barcina Sławomir Różański odebrał certyfikat potwierdzający nominację w kategorii inwestycja do nagrody „Władysławy” za działalność na rzecz ochrony środowiska w regionie przyznawanej przez społeczność uczniowską III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu.

W latach 2014-2016 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego zajęła 1 miejsce w ogólnopolskim Rankingu bibliotek dziennika „Rzeczpospolita” i Instytutu Książki.

W 2016 roku za wprowadzenie i wypromowanie w swoim mieście budżetu obywatelskiego biblioteka publiczna i władze samorządowe otrzymały Nagrodę Super Samorząd 2016 przyznaną przez Fundację im. Stefana Batorego.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
psse.jpg d27cf550cdc6a32bac0f2248eb5cad9e
polska2.png 2483ebd5547ed82f374248d20d75e372
coi toruń.jpg 186ffe6b09e1e9b5d0b582cee39e29fd
fmx.jpg 8f0c639a86d41993d1a5c70352e925de
Promowane
1
2